Over BISON

Het platform BISON (Beheer Informatie Standaarden OV Nederland) heeft als functie het opstellen, beheren, harmoniseren en bewaken van alle standaarden die de informatie-uitwisseling binnen het openbaar vervoer faciliteren. BISON fungeert eveneens als kenniscentrum voor het vastleggen van IT-beleid en voornemens in ondermeer concessies. BISON geeft daarmee invulling aan een besluit van Nationaal Mobiliteits Beraad (NMB), en daarom zijn in BISON zowel provincies, vervoerregio's, rijksoverheden, infrabeheerders, vervoerders, marktpartijen als reizigers vertegenwoordigd. BISON wordt gefaciliteerd door Connekt / ITS Netherlands.

De activiteiten van het platform zijn:
• het ontwikkelen en beheren van informatiestandaarden die toegepast worden bij betrouwbare en consistente informatieuitwisseling tussen partijen in het OV;
• het onderzoeken, beoordelen, controleren en wijzigen van deze standaarden;
• het bevorderen van continuïteit en marktwerking met betrekking tot informatieuitwisseling in het OV;
• het adviseren omtrent informatieuitwisseling in het OV, in het bijzonder omtrent dynamische reisinformatie;
• het streven naar samenwerking en/of integratie met europese of internationale standaarden;

Onze relatie tot andere partijen, zoals bijvoorbeeld CROW-NDOV, 9292, OpenGeo is als volgt: genoemde projecten realiseren reisinformatie op straat en/of het internet. Zij doen dat door gebruik te maken van BISON standaarden, zodat gegarandeerd is dat informatie transparant en uniform tussen partijen uitgewisseld kan worden. Binnen BISON wordt dus, zogezegd, de 'taal' vastgelegd waarmee men communiceert over OV processen. Ook het toekomstige NDOV zal van deze standaarden gebruik gaan maken. De scope van BISON is vastgesteld als alle modaliteiten van het Openbaar Vervoer, dus bus, tram, metro, trein en veren.

Een overzicht van alle gerealiseerde standaarden is te vinden bij het overzicht van standaarden.

Het bestuur van BISON:

Voorzitter Platform BISON: Chris de Vries (Provincie Noord-Holland)
Penningmeester: Connekt
Secretaris: Tom van Dam (Connekt)
CAB Voorzitter: Marc Diepenmaat (Arriva)

Partijen betrokken bij BISON:

partners-bison