Voorbereiding Werkplan 2011

Het Werkplan 2011 is in voorbereiding. Hierin zal met name de vraag gesteld worden hoe de Nederlandse OV-standaarden gaan aansluiten bij de Europese. De lopende thema's omleidingen, halte-informatie en tarieven zullen hierin prominent aanwezig zijn.

Mocht u vragen hebben, of suggesties voor het Werkplan 2011, neemt u dan contact op met het Platform BISON, via Marije de Vreeze, vreeze@connekt.nl.