Nieuwe versies van diverse standaarden

Het Strategic Committee heeft op 20 juni 2019 een aantal wijzigingen op de standaarden goedgekeurd:

* BISON KV7/KV8, v8.3.0.1 (inclusief nagekomen tekstuele correctie)
* BISON KV15, v8.2.0.1 (inclusief nagekomen tekstuele correctie)
* BISON KV17, v8.4.0.0
* BISON Enumeraties, v8.3.1.0
* BISON kv1index, v8.1.0.0

Let op: Bij de 'BISON Enumeraties' is de interpretatie van de waarden in Tabel E20 (Prioriteit haltegerelateerde vrije tekst) veranderd. Hierdoor moet u wellicht de verwerking van deze gegevens aanpassen!

Daarnaast zijn op enkele standaarden tekstuele correcties doorgevoerd:

* BISON PPT, v8.1.4.1
* BISON KV1, v8.3.0.1

Alle wijzigingen zijn gepubliceerd op deze website op het tabblad "Standaarden".