Nieuwe versie Actuele Punctualiteit (kv6) v8.1.1

Heden heeft BISON een bijgewerkte versie gepubliceerd van de reeds bestaande standaard voor Actuele Punctualiteit (kv6). De nieuwe versie, v8.1.1, bevat een aantal kleine documentatie-fixes die mogelijk van invloed kunnen zijn op het gedrag van systemen die van kv6 gebruik maken. Er is geen impact op het datamodel.

De nieuwe versie is te vinden in de lijst met standaarden. Ook de oude versie blijft daar beschikbaar.