Nieuw Change and Release Management document

De BISON SC heeft op 24-04-2015 versie 1.1 van het Change and Release Mangement document goedgekeurd. 

De wijzigingen in het document hebben betrekking op het volgende:

 1. Procesgang rondom het gebruik van het WI, wie mag initiëren en hoe is de afwikkeling.
  Hoofdstukken Standaardisatie in BISON en Release Management

 2. Introductie van een SC lid als gedelegeerd opdrachtgever bij een WI.
  Hoofdstuk Standaardisatie in BISON

 3. Introductie van de Werkgroep Architectuur als kerngroep uit de CAB.
  Hoofdstukken Standaardisatie in BISON en Release Management

 4. Aanpassingen op de procesgang als gevolg van de introductie van de Werkgroep Architectuur.
  Hoofdstukken Versie nummering en  Change Management

 5. Introductie van het BISON Loket
  Hoofdstuk BISON Loket

 Versie 1.1 kunt u op deze bisonwebpagina downloaden.