Kv9 en kv4 gepubliceerd

Vandaag is de documentatie van kv9, het nieuwe koppelvlak voor de communicatie over KAR Meldpunten tussen wegbeheerders en vervoerders, afgerond. Deze nieuwe BISON standaard is voor een ieder beschikbaar onder Standaarden.

De nieuwe standaard voor Dynamische Perrontoewijzingssystemen is al enige dagen op dezelfde plaats beschikbaar.