Eerste werkgroep Architectuur

Met het complexer worden van de uitwisseling van informatie in het OV landschap, onder meer door complexe situaties als omleidingen, planningen, dynamische perrontoewijzing, en anderen, is de urgentie van een brede, koppelvlak-overstijgende blik recentelijk gegroeid.

Om die reden wordt op 6 oktober aanstaande de eerste bijeenkomst georganiseerd van de werkgroep Architectuur. Hier zal de complexiteit van de diverse deelgebieden in samenhang worden belicht en bediscussieerd.

Een ieder die graag bij deze werkgroep aan wil zitten, wordt verzocht contact op te nemen met de Secretaris van BISON, Martijn van Aartrijk, via aartrijk@bostec.nl.