Diverse wijzigingen planning september/oktober

Er zijn vijf mutaties op de eerder gecommuniceerde planning:

1. de werkgroep Validatie kv1 gaat van 22 september 14-17u naar 15 september 10-13u.

2. de werkgroep Kv4 (dynamische busstations) gaat van 15 september 10-13u naar 22 september 14-17u.

3. de geplande werkgroep kv6 op 8 september 14-17u vervalt.

4. de voor 29 september 14-17u optioneel geplande werkgroep Validatie kv6 gaat definitief door.

5. de gereserveerde werkgroep van 6 oktober 14-17u wordt de eerste werkgroep Architectuur

 

Zie voor de meest recente agenda de website, http://bison.connekt.nl/agenda/