Briefing NeTEx 2 februari

BISON is intensief betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe Europese standaard, genaamd NeTEx (Network Exchange). Deze nieuwe standaard zal de Europese pendant worden van de BISON Dienstregeling (kv1) standaard, maar zal ook vooruit kijken naar toekomstige ontwikkelingen als haltetoegankelijkheid, halteadministratie en tariefinformatie.

Omdat gebleken is bij de BISON Werkgroep Architectuur dat er behoefte bestaat aan meer informatie, organiseert BISON een Netex Briefing, door 'onze man in Europa', Bart van der Worp. Eén en ander vindt plaats op dinsdag 2 februari van 10.00 tot 12.00, bij de fa. InTraffic, Iepenhoeve 11, Nieuwegein.

Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich opgeven bij de Secretaris.