BISON halte standaard voltooid en beschikbaar

De nieuwe BISON standaard voor Fysieke haltestructuur en toegankelijkheid, door de SC goedgekeurd op 15 december jongstleden, is voltooid. U vindt de nieuwe standaard, alsmede de onderliggende NeTEx standaard, onder het kopje Standaarden.